Is een payroll bedrijf hetzelfde als een verloningsbedrijf?

Payroll betekent in het Nederlands loonlijst. Een ‘loonlijstbedrijf’ klinkt natuurlijk niet echt aantrekkelijk. Maar deze vertaling toont al wel direct dat misschien wel weinig tot geen verschil zit tussen een payrollbedrijf en een verloningsbedrijf.  In deze blog leggen we beide … Lees verder

0
Redenen om als zzp’er te beginnen met payroll

Als zzp’er denk je waarschijnlijk niet snel aan payroll. Toch zijn er ook mogelijkheden voor jou om te starten met payroll. Hoewel zzp’er zijn voor velen voelt als vrijheid omdat je jouw passie kunt volgen en volledige vrijheid hebt, zijn … Lees verder

0
Verhoging minimumjeugdloon

De overheid verlaagt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen van 23 naar 21 jaar. Dit gebeurt in stappen. Ook het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog. De eerste stap is in 2017 gezet. … Lees verder

0
Is een vast contract mogelijk bij payroll?

Is een vast contract mogelijk bij payroll? De flexibiliteit van payroll is aantrekkelijk voor veel ondernemers. Je kunt werknemers in dienst nemen zonder risico’s en kunt hen flexibel contract aanbieden. Het is ook vrij normaal om jouw nieuwe werknemer een … Lees verder

0
Wat kost een medewerker via payroll?

Elke medewerker verdient een salaris voor de werkzaamheden die hij uitvoert. Dat is geen verrassing. Toch is het voor veel ondernemers een grote vraag wat zij precies betalen voor hun medewerkers, wanneer zij gebruik maken van payroll. Een salaris bestaat … Lees verder

0
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: Bruto minimumloon per uur voor werknemers die … Lees verder

0
Nieuws diverse cao’s

AVV CAO LEO 2018-2019 Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen. De volgende loonverhogingen staat hierin vermeld: – per 1 januari 2018: 1,5% – per 1 juli 2018: 1,75% – per 1 januari 2019: … Lees verder

0
Nieuwe tekst cao bouw- en infrasector 2018-2019

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra, respectievelijk FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen en Aannemersfederatie, Waterbouwers en Bouwend Nederland, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De cao-partijen hebben de cao-teksten bij het minsterie ingediend. Download hier … Lees verder

0
Zakendoen met zekerheid

Een bemiddelings- of uitzendorganisatie neemt u veel werk uit handen. Het lidmaatschap van de NBBU biedt u de garantie dat u zakendoet met een vakkundige en betrouwbare onderneming. In deze brochure leest u waarom. Folder Zakendoen met zekerheid

0
KHN: nieuwe CAO Horeca een feit

KHN is samen met CNV Vakmensen een nieuwe cao voor de horeca overeengekomen. Ruim 80% van de achterban van CNV Vakmensen steunt dit resultaat. De nieuwe cao horeca gaat per 1 januari 2018 in en loopt tot en met 31 … Lees verder

0
Geen payroll of uitzendkrachten in Duitse bouw

In de Duitse bouwnijverheid is het werken met uitzendkrachten definitief niet toegestaan. Deze uitsluiting geldt ook als Nederlandse uitzendbureaus of payrollbedrijven, die personeel uitlenen aan Nederlandse bouwbedrijven, te werk worden gesteld in Duitsland. Dit meldt CLC-Vecta, op gezag van advocatenkantoor … Lees verder

0