arrow Vraag direct een offerte aan arrow Ga naar onze online urenregistratie

Geldig identiteitsbewijs of paspoort bij indiensttreding

Als juridisch werkgever is Paycompany BV op grond van de Wet op de Loonheffing (belasting die de werkgever alvast aan de belastingdienst betaalt) gerechtigd en zelfs verplicht om de identiteit van de medewerker vast te stellen.

Dit is mogelijk aan de hand van twee soorten documenten:

 • een nationaal paspoort of identiteitskaart;
 • een vreemdelingendocument.

Paycompany dient voor het begin van het dienstverband het originele identiteitsbewijs of paspoort te controleren. Ook dienen wij een kopie hiervan te bewaren in onze administratie. Wij moeten een duidelijke kopie maken van het identiteitsbewijs. Documentnummer, pasfoto en burgerservicenummer (BSN) moeten goed leesbaar zijn.

Correcte kopie paspoort
Bij het nieuwe paspoort (per 2014) staat het BSN nummer niet meer op de voorzijde, maar op de achterzijde. Wij hebben daarom een kopie van de voorzijde én achterzijde van de houderspagina nodig (zie afbeelding).

Paspoort

Correcte kopie identiteitskaart
Bij een identiteitskaart hebben wij zowel een kopie nodig van zowel de voorkant als achterkant, waarbij alle hoeken van de identiteitskaart goed zichtbaar zijn (zie afbeelding).

Correctie kopie vreemdelingendocument
Bij een vreemdelingendocument hebben wij zowel een kopie nodig van zowel de voorkant als achterkant, waarbij alle hoeken van de identiteitskaart goed zichtbaar zijn (zie afbeelding).

Identificatieplicht
Voor ons als werkgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:

 • Verificatieplicht
  Wij moeten het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding controleren op echtheidskenmerken en geldigheid.
 • Bewaarplicht
  Wij moeten een kopie bewaren van het identiteitsbewijs van alle werknemers die wij in dienst nemen.
 • Zorgplicht
  Dit betekent dat wij werknemers bij controle in de gelegenheid moet stellen aan hun identificatieplicht te voldoen.

Rijbewijs
Een rijbewijs is expliciet niet geschikt, omdat hier geen nationaliteit of verblijfsstatus op vermeld staat. Deze gegevens zijn voor ons als werkgever van groot belang. Want op grond hiervan kunnen wij beoordelen of de medewerker mag werken of dat een werkvergunning noodzakelijk is.