Wijzigingen diverse cao’s

AVV CAO Textielverzorging 2017-2018

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 april 2017 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Textielverzorging.

Loonmutatie
Met uitzondering van loongroep I, het wettelijk (jeugd-) minimumloon, zullen de salarissen en de salarisschalen voor alle werknemers in de branche worden verhoogd:
– per 1 juli 2016 met 1,5%
– per 1 januari 2017met 0,75%
– per 1 december 2017 met 0,75%.

Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar, dus van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2019.

De verblijfkosten en de bruto toeslagen zullen worden verhoogd conform bovenstaande loonsverhogingen. Er komt een betere regeling voor nachtarbeid. De chauffeurstoeslag komt te vervallen

Twee cao’s samengevoegd
Tot 1 januari 2017 golden er twee cao’s: de KNV-cao voor 40 werkgevers en 8.000 werknemers en de TLN-cao voor de overige circa 120.000 werknemers en duizenden werkgevers. Beide cao’s worden nu samengevoegd.

Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2017-2019
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019.

– 1,75% loonsverhoging per 1 augustus 2017
– 0,35% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 0,31% loonsverhoging per 1 januari 2019

Met ingang van 1 juli 2017 zal in verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon de schaal “22 jaar” in de salaristabellen worden afgeschaft. Vanaf 22 jaar wordt de werknemer dan ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.

De cao wordt van kracht na instemming van de vakbondsleden.

Bron: Caowijzer