Wet Werk en Zekerheid

In 2015 gaat de Wet Werk en Zekerheid in. Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen.
Wil u meer informatie over de wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Per 1 januari 2015

Proeftijd

 • Geen proeftijd bij contracten van maximaal 6 maanden

Concurrentiebeding

 • Concurrentiebeding bij bepaalde tijd contracten alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden

Aanzegtermijn

 • Aanzegtermijn bij contracten van 6 maanden of langer

Participatiewet

 • Overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. De gemeente wordt verantwoordelijk.

Per 1 juli 2015

Ketenregeling

 • Maximaal 3 contracten in 2 jaar tijd
 • Einde keten na 6 maanden. Dit was 3 maanden

Ontslag (Route van ontslag gaat veranderen)

 • Bedrijfseconomische redenen en langdurig  arbeidsongeschikt gaat via het UWV
 • Ontbinding door persoonlijke redenen gaat via kantonrechter
 • Beide routes zijn alleen verplicht als de medewerker niet instemt met ontslag (wederzijds goedvinden)
 • Medewerker heeft 14 dagen bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

Transitievergoeding

 • In plaats van de kantonrechtersformule (goedkoper). Bij ontslag heeft de medewerker bij een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een transitievergoeding

Wijzigingen WW

 • Invoering maandsystematiek (verrekening inkomsten en WW per maand)
 • Na 6 maanden is alle arbeid passend

1 januari 2016

Wijzigingen WW

 • WW wordt stapsgewijs teruggebracht naar max 2 jaar
 • Opbouw WW-recht duurt langer
 • Overnameloon bij faillissement wordt gemaximeerd