Wet werk en zekerheid: overzicht

Wat gaat er veranderen en wat is er veranderd met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid?

  • Per 1 januari 2016 is een beperking voor het hanteren van het uitzendbeding in werking getreden.
  • Vanaf 1 juli 2015 is de ketenregeling gewijzigd en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht) een transitievergoeding van de werkgever.
  • Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid geldt vanaf 1 juli 2015 en duurt tot 1 juli 2016.
  • Sinds 1 januari 2015 is er nieuwe regelgeving voor aanzegtermijn, proeftijd en het concurrentiebeding.;

Wijziging per 1 juli 2016

Uitzendbeding
De mogelijkheid om het uitzendbeding te hanteren wordt per 1 januari 2015 wettelijk beperkt tot maximaal 78 weken.

Wat betekent dat voor u als NBBU-lid?
Aangezien er een overgangsrecht van 1,5 jaar van toepassing is, wijzigt de duur van toepassing van het uitzendbeding per 1 juli 2016. Dit betekent dat u tot 1 juli 2016 nog 130 weken gebruik kunt maken van het uitzendbeding en dat per 1 juli 2016 nog 78 weken uitzendbeding mogelijk is. Per 1 juli 2016 zullen fase 1 en 2 nog 78 weken zijn i.p.v. 130 weken.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Ketenbepaling
Onder de huidige ketenregeling kunnen 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar worden gegeven. Bij een onderbreking tussen twee contracten van meer dan 3 maanden moet men opnieuw beginnen te tellen. Per 1 juli 2015 kunnen nog wel 3 contracten voor bepaalde tijd worden gegeven, maar de totale duur van de keten is 2 jaar. Daarnaast ontstaat pas een nieuwe keten van contracten na een onderbreking van 6 maanden.

Wat betekent dat voor u als NBBU-lid?
Aangezien er in de wetgeving een uitzondering is gemaakt voor de uitzendbranche zal per 1 juli 2015 fase 3 worden aangepast naar maximaal 6 contracten in een periode van maximaal 4 jaar. Hierbij geldt ook de onderbrekingstermijn van 6 maanden. Indien u geen gebruik van het fasensysteem maar van het periode- en ketensysteem dan bent u per 1 juli 2015 beperkt in het aantal contracten, namelijk maximaal 3 contracten in 2 jaar met een onderbrekingstermijn van 6 maanden.

Transitievergoeding
Werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn hebben recht op een transitievergoeding als hun contract eindigt, op initiatief van de werkgever. De huidige kantonrechtersformule komt hierbij te vervallen, de transitievergoeding is lager dan de kantonrechtersformule (deze is ongeveer een maandsalaris per dienstjaar).

De hoogte van de transitievergoeding is:

  • 1/3 maandloon per gewerkt jaar gedurende de eerste 10 jaar
  • 1/2 maandloon per gewerkt jaar na de eerste 10 jaar;
  • het maximum is €75.000,- of (indien hoger) een jaarsalaris.

Op de te betalen transitievergoeding kunnen kosten in mindering worden gebracht, zoals scholingskosten, activiteiten en inspanningen bij (dreigend) ontslag en kosten van werk-naar- werk. De NBBU zal u op korte termijn verder informeren over de voorwaarden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten. Verder is de NBBU aan het onderzoeken of er mogelijk gelijkwaardige afspraken in de NBBU-cao gezet kunnen worden.

LET OP! Voor wat betreft de transitievergoeding en opvolgend werkgeverschap dient u er rekening mee te houden dat er in sommige situaties al eerder recht is op een transitievergoeding dan 24 maanden.

Bron: NBBU