Vrachtwagenchauffeurs krijgen 10% loonsverhoging in 3 jaar

Alle chauffeurs én logistieke medewerkers die onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen, bijna 140.000, gaan er in de komende 3 jaar minimaal 10% in loon op vooruit. Dat is de uitkomst van de cao-onderhandelingen die vannacht tot een eindbod van TLN hebben geleid.

Meer loon
Egon Groen, bestuurder FNV Transport en Logistiek: 'De lonen gaan met 2% omhoog per 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Op diezelfde data wordt in 3 stappen een extra periodiek aan alle loonschalen toegevoegd van uiteindelijk 4% in totaal'.

Meer zeggenschap over werktijden
Daarnaast krijgt de werknemer meer zeggenschap over zijn werktijden, doordat hij aan kan geven hoeveel uur hij maximaal per 4 weken wil werken. Ook wordt er een persoonlijk keuzebudget ingevoerd, waarmee de werknemer tot maximaal 18 duurzame inzetbaarheidsdagen kan kopen. Het basissalaris van chauffeurs wordt verhoogd met een toeslag van 2,25% terwijl de overurentoeslag wordt verlaagd naar 15%.

Oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden ingeperkt
De arbeidsvoorwaarden die de werkgever dient toe te passen op zowel binnenlandse als buitenlandse inleenkrachten en uitzendkrachten is uitgebreid, om de mogelijkheden voor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden nog verder in te perken.

FNV legt cao eindbod van TLN voor aan leden
Met het eindbod van TLN komt ook een einde aan de KNV cao, omdat de huidige twee cao's in de transportsector worden samengevoegd. Groen: ‘Ondanks de verbeteringen, zullen er ook werknemers door het eindbod benadeeld worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om werknemers die veel overuren maken of toeslagen krijgen.

Ook de werknemers die voorheen onder de KNV-cao vielen, zullen met enkele verslechteringen te maken krijgen. Wij gaan het eindbod daarom de komende weken aan onze leden voorleggen.’

De nieuwe cao zal gelden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Eindbod Transport en Logistiek Nederland 8 maart (pdf)

Bron: FNV