Verbod inhouding en verrekening op WML met half jaar uitgesteld

Minister Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016.

In de brief geeft hij aan dat hij meer tijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken voor de gehele herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waaronder ook het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon valt.

De NBBU is blij met het uitstel en zal in de aankomende periode in gesprek gaan met partijen om opnieuw in te zetten op een uitzondering voor bonafide bedrijven. Wij hebben afgelopen maanden altijd al gesteld dat er uitzonderingen moeten worden gemaakt op dit verbod. Dit moet voorkomen dat werknemers betalingsachterstanden oplopen met bijvoorbeeld huisvestingskosten en hun zorgpremie.