Principeakkoord CAO Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf

Op 24 augustus jl. heeft werkgeversorganisatie OnderhoudNL met de vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV) een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf.

Bijzonder aan de collectieve arbeidsvoorwaarden die OnderhoudNL met LBV in principe heeft afgesproken is dat men gebruik wil maken van de uitzonderingspositie voor seizoensgevoelige branches in de ketenbepaling binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De periode van opvolging tussen twee arbeidscontracten om te voorkomen dat er sprake is van een opvolgend contract, wordt dan – net als vóór de invoering van de WWZ – in plaats van zes maanden weer drie maanden. Over de precieze invulling van deze uitzonderingspositie was overleg gaande met de vakbonden FNV en CNV, deze wilden de uitzonderingspositie niet té ruimhartig inzetten omdat ze vreesden voor een terugkeer van de massale seizoenswerkloosheid.

Deze CAO wordt los van de traditionele vakbonden afgesproken. Met hen liepen de CAO-onderhandelingen na ca 2 jaar vast. De situatie daar is dat de werkgevers een eindbod hebben gedaan, dat door de bonden is afgewezen. Een zogenaamd ‘ultimatum’, een tegeneis van die vakbonden laat al enige maanden op zich wachten.

Het principeakkoord met LBV zal in bijeenkomsten in het land aan werkgevers en hun medewerkers worden uitgelegd. Als die ermee instemmen, kan de CAO van kracht worden. Of die collectieve arbeidsovereenkomst dan ook wettelijk verplicht zal gaan gelden voor schildersbedrijven die niet bij OnderhoudNL zijn aangesloten, volgens een zogenaamde AVV (algemeen verbindend verklaring) lijkt onwaarschijnlijk. OnderhoudNL stelt echter dat vrijwel alle schildersbedrijven met personeel lid zijn van de vereniging. En de uitzonderingspositieregeling zou het natuurlijk voor eventuele niet-lidbedrijven zeer aantrekkelijk maken om de CAO wel te gaan volgen.