Opnieuw eindbod CAO Schilders

In het eerste formele overleg over de schilder-cao na het vastlopen van de onderhandelingen in december hebben de werkgevers opnieuw een zogenaamd ‘eindbod’ gedaan. De vakbonden, FNVBouw en CNV Vakmensen, gaan weer hun achterban raadplegen.

‘Het feit dat het een eindbod is en geen onderhandelingsresultaat zegt al dat ik dit bod niet positief aan mijn leden kan voorleggen’,  zegt Peter Roos, sectorbestuurder van FNV Bouw. ‘Het vorige eindbod vond mijn cao-commissie zó slecht en we moesten toen zó snel reageren, dat we toen geen complete ledenraadpleging hebben gehouden. Dat gaat dit keer waarschijnlijk wel gebeuren, mede omdat er nu meer tijd voor is.’

Jammer
‘Wij hebben destijds onze leden wel geraadpleegd’, zegt Roel van Dijk, onderhandelaar namens CNV Vakmensen. ‘Onze regels schrijven dat voor bij een eindbod. We gaan dan nu ook weer doen. Net zoals in december zal ik het niet positief en niet negatief aan de leden voorleggen. Jammer aan dit voorstel vind ik vooral de manier waarop OnderhoudNL de seniorendagen wil afbouwen. De seniorendagen worden nu via een afdracht over alle werknemers via een fonds betaald. De werkgevers willen dat de bedrijven zelf de seniorendagen van hun personeel gaan betalen, 10 euro bruto per uur. Dat ligt ver onder het normale loon en bovendien heeft een werkgever die netjes door de crisis is gekomen met een aantal oudere werknemers dan opeens meer kosten dan een werkgever die toevallig alleen jonge werknemers heeft.’

Metaalconserveerders
Roos is het eens met die kritiek. Hij vindt het ook jammer dat er een uitzondering voor wat betreft de Wet werk en zekerheid voor de metaalconserveerders in het eindbod zit. ‘Dat is helemaal nieuw vergeleken met het vorige eindbod. Op zich zijn wij wel in gesprek met de overheid en de werkgevers over een uitzondering in de metaal, waar de arbeid heel seizoensafhankelijk kan zijn. Maar we hebben daar wel een paar voorwaarden bij, zoals een precieze omschrijving van om welke functies het dan gaat, een werkgarantie voor mensen die tijdelijk ontslagen worden en een aanvulling op de uitkering. Omdat dit nu deel uitmaakt van het eindbod kunnen we hier niet verder over doorpraten.’

Loonsverhoging
Wat betreft de loonsverhoging die partijen in de cao willen afspreken is er niet veel verschil van mening. Roos: ‘Alleen staat een eenmalige uitkering van 200 euro opeens niet meer in dit eindbod. Dat is objectief gezien een verslechtering ten opzichte van december.’

Redelijk te spreken zijn beide vakbondsbestuurders over een uitgebreid voorstel van OnderhoudNL over de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Roos: ‘Daarin zijn voorstellen meegenomen die wij hebben ingebracht en het ziet er best goed uit. Denk aan het recht op PAGO’s en het recht op een loopbaanadvies. Het idee is om dit te financieren via een collectieve verzekering, en daar wringt wel iets, want dan is OnderhoudNL degene die de verzekering afsluit en zijn wij als bonden geen partij.’

Iets te zeggen hebben
Van Dijk vind dat ook een punt, al denkt hij dat daar wel uit te komen valt: ‘Het is in ieder geval iets dat mijn leden, blijkt uit enquêtes die we houden, heel belangrijk vinden: als er een voorziening is voor werknemers die je in de cao afspreekt, dan wil je ook wel wat over de uitvoering te zeggen hebben.’

Van Dijk heeft toegezegd uiterlijk half mei met de uitslag van de ledenraadpleging te kunnen komen. Roos houdt ongeveer dezelfde termijn aan om tot een oordeel van zijn vakbond over dit eindbod te kunnen komen.

Bron: Schildersvak