OnderhoudNL: schilder-cao met ‘andere partij’

Schilderwerkgeversorganisatie OnderhoudNL zal gaan onderzoeken of de schilder-cao met een andere partij kan worden afgesloten. Dat laat de organisatie weten in een persbericht in reactie op de afwijzing door de werknemersorganisaties van haar eindbod van 12 april jongstleden.

Een verassende stap van OnderhoudNL in de onderhandelingen over de Schilder-cao die al sinds maart 2015 met de vakbonden gevoerd worden. De werkgevers zeggen ‘enige hoop te hebben gekoesterd’ toen de CNV Onderhandelaar, Roel van Dijk, in december stelde het toen uitgebrachte eindbod ‘neutraal/positief’ aan zijn leden te zullen voorleggen. De CNV-leden wezen dat aanbod echter af, volgens het persbericht van OnderhoudNL ingegeven door ‘een vernietigend persbericht van FNV’. FNVBouw wees het eindbod ook af, niet door een ledenraadpleging maar direct door de eigen cao-commissie.

OnderhoudNL stelt verder dat na het tweede eindbod, dat direct na heropening van de onderhandelingen, op 12 april, werd gedaan, met name de FNV een ‘oplopende reeks van onvolledige en onjuiste berichtgevingen’ zou hebben gedaan. Welke berichten er niet juist of onvolledig waren meldt OnderhoudNL niet. In ieder geval ontstond de indruk bij de werkgeversorganisatie ‘dat FNV moedwillig aanstuurde op een ‘nee’ tegen het op 12 april j.l. voorgelegde eindbod.’

OnderhoudNL stelt nog steeds voorstander te zijn van een cao in de schildersbranche. Maar naar alternatieven te zoeken ‘Nu onderhandelingen met FNV en CNV niet tot resultaat hebben geleid, (…) er geen vertrouwen meer bestaat dat vervolg-overleg met deze partijen tot overeenstemming zal leiden’

OnderhoudNL kiest er daarom voor om te onderzoeken of ‘met een andere – neutrale – partij tot gemoderniseerde cao-afspraken kan worden gekomen.’ Daarbij gaat OnderhoudNL op zoek naar een partij die ‘een veel grotere groep werknemers zal aanspreken en dus echt meer draagvlak zal creëren voor een modern en realistisch pakket aan arbeidsvoorwaarden.’

De vakbonden, ondertussen, roepen hun leden samen om gezamenlijk te vergaderen over een ultimatum aan de werkgevers, een procedure die toegang tot de stakingskassen geeft. Dat ultimatum wordt begin juni verwacht. Bij het na een deadline niet voldoen aan dat eisenpakket kunnen de vakbonden dan overgaan tot stakingen.

Bron: Schildersvak