Omstreden cao-akkoord schildersbranche definitief

OnderhoudNL en vakbond LBV hebben een definitief akkoord bereikt over een 3-jarige cao voor schilders- en onderhoudsbedrijven. Het omstreden akkoord zal voorgelegd worden aan het ministerie voor een algemeen verbindendverklaring.

Volgens LBV-onderhandelaar Ger IJzermans hebben schilders afgelopen weken zich in grote getale uitgesproken voor de gemaakte afspraken met OnderhoudNL. Dat gebeurde tijdens achterbanraadplegingen en voorlichtingsbijeenkomsten in het land.

“De stemresultaten waren zeer overtuigend voor deze vernieuwde cao, ondanks dat de FNV anders heeft willen voorspiegelen tijdens de uitgevoerde tegenacties", aldus IJzermans. “Wij zijn blij met deze uitslag, nu kunnen we weer verder.”

Loonsverhoging en eenmalige uitkering
De nieuwe cao voorziet onder in een structurele loonsverhoging van 4,75 procent. Die zal volgend jaar worden doorgevoerd. Dit jaar krijgen schilders nog een eenmalige uitkering erbij. Ook is in de nieuwe cao geregeld dat de onderbrekingstermijn tussen twee contracten wordt teruggebracht van zes naar drie maanden. Met name voor OnderhoudNL was dat een belangrijk punt.

“Voor ons stond voorop dat we een moderne, flexibele en toekomstbestendige cao wilden afsluiten”, zegt voorzitter Ruud Maas van de werkgeversorganisatie. “We zetten nu écht in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Deze regeling, bekostigd door werkgevers, helpt onze medewerkers gezond en op verantwoorde manier in hun werk naar hun pensioen toe te werken, zelfs wanneer nodig buiten onze bedrijfstak.”

FNV Bouw dient bedenkingen in
Peter Roos van FNV Bouw laat in een reactie op het cao-akkoord weten dat de vakbond “alle middelen die beschikbaar zijn”, zal inzitten om de cao tegen te gaan. Zeker is ook dat FNV bedenkingen zal indienen bij het ministerie van Sociale Zaken, dat moet beoordelen of de cao voor een algemeen verbindendverklaring in aanmerking komt.

Roos zegt overigens weinig fiducie te hebben in de manier waarop schilders geconsulteerd zijn over de cao-afspraken tussen LBV en OnderhoudNL. Hij zet dan ook grote vraagtekens bij de bewering van IJzermans dat werknemers in de branche zich massaal achter het akkoord hebben geschaard.

“Ik weet dat LBV vijf bijeenkomsten had belegd, maar die zijn bijna allemaal niet doorgegaan. Toen zijn er bedrijfsbijeenkomsten georganiseerd. In ieder geval in Tilburg en Wormerveer. Daar was de stemming echter behoorlijk negatief.”

Duizend handtekeingen tegen akkoord
Samen met CNV Vakmensen heeft FNV schilders gevraagd een petitie tegen het akkoord te ondertekenen. “Dat heeft inmiddels duizend handtekening opgeleverd”, aldus Roos.