Nieuws uit diverse cao’s

Kaderleden Metaal & Techniek stemmen in met voorstellen nieuwe cao 2017
Met unanieme meerderheid is de Bedrijfsgroepsraad Metaal & Techniek akkoord gegaan met de voorstellen voor een nieuwe cao kleinmetaal 2017. Daarmee is de weg open voor de cao-onderhandelingen met de werkgeversorganisaties. De eerste onderhandelingsronde met de werkgevers staat gepland op 8 maart.

Bron: FNV

Nieuwe CAO AGF Detailhandel
Op de valreep van 2016 was er overleg met de vakbonden. De huidige CAO liep op 1 april 2016 af waarna deze CAO nog één jaar nawerking heeft en daarna komt te vervallen. Voor de sector was het dus zaak om tot een snel akkoord te komen voor een nieuwe CAO met de looptijd april 2016 – april 2018.

Een resultaat wat onder andere is bereikt, is dat er twee maal een loonsverhoging wordt doorgevoerd: 1,5% per 1 februari 2017 & 1,5% per 1 januari 2018.

Nu er een (principe) akkoord is bereikt, gaat ADN snel van start met het traject om de nieuwe CAO Algemeen Verbindend te laten verklaren (AVV) door het Ministerie. Dit intensieve traject dient vóór 1 april gerealiseerd te zijn.

Bron: AGF

Cao-onderhandelingen beroepsgoederenvervoer
Sinds eind oktober 2016 onderhandelen de vakbonden met werkgeversorganisatie TLN over de cao beroepsgoederenvervoer. In de sector bestaan twee cao’s: de KNV-cao (Koninklijk Nederlands Vervoer) en de grotere TLN-cao. De werkgevers willen de KNV-cao laten opgaan in de TLN-cao. Daarmee zouden de sociale regelingen uit de KNV-cao komen te vervallen. Het gaat om hogere lonen voor chauffeurs in opleiding, vrijstellingen voor nachtarbeid en overwerk voor werknemers van 50 jaar en ouder, overwerktoeslagen voor alle werknemers en extra ATV-dagen voor werknemers die 30 jaar werkzaam zijn geweest in de sector.

14 februari gaan de eerder genoemde partijen verder met de onderhandelingen.

Bron: Transport Online