arrow Vraag direct een offerte aan arrow Ga naar onze online urenregistratie

Nieuws diverse cao’s

AVV CAO LEO 2018-2019
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen.

De volgende loonverhogingen staat hierin vermeld:
– per 1 januari 2018: 1,5%
– per 1 juli 2018: 1,75%
– per 1 januari 2019: 1%

Principeakkoord CAO Timmerindustrie 2018-2019
Met 3 procent loon erbij in zes maanden heeft CNV Vakmensen een aantrekkelijke cao kunnen sluiten voor de timmerindustrie. De circa 10.000 werknemers in timmerfabrieken krijgen op 1 juli er 2% loon bij en op 1 januari 2019 nog eens 1%.

De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 jaar (van 1 april 2018 tot 1 april 2019).

Principeakkoord CAO Hoveniersbedrijf
Na zes onderhandelingsrondes is op 22 mei 2018 een principeakkoord bereikt voor de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020. Er is veel aandacht besteed aan scholing, duurzame inzetbaarheid en inkomen. Hierin staan o.a. de volgende afspraken:

Lonen
Gedurende de looptijd van 24 maanden is er een structurele loonsverhoging van totaal 5,6%. Deze is als volgt verdeeld; per 1 juli 2018 met 1,25%, per 1 januari 2019 met 1,25%, per 1 juli 2019 met 1,55% en tenslotte per 1 januari 2020 met 1,55%.

Seniorenregeling
Per 1 januari 2019 wordt de huidige regeling ‘Minder werken voor oudere werknemers’ (80-90 regeling) in het kader van duurzame inzetbaarheid structureel en bestendig aangepast. De looptijd wordt verlengd naar 8 jaar voor zowel de huidige als nieuwe deelnemers. De instapleeftijd blijft vanaf 60 jaar en de uiterlijke einddatum blijft de individuele AOW-leeftijd.

Wettelijk minimum uurloon bekend
Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van (40 uur per week):

838-wml-per-01-07-2018

Bron: CAOWijzer