Nieuws cao Recreatie, Transport, Klein metaal en Levensmiddelen branche

Onderhandelingsresultaat cao Recreatie bereikt
FNV Recreatie, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en werkgeversorganisatie RECRON hebben een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao recreatie bereikt. Vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat positief voor aan de achterban. De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2017 en loopt tot 31 december 2018.

De belangrijkste behaalde onderhandelingsresultaten:

  • Looptijd van 1 juli 2017 tot 31 december 2018
  • Loonsverhoging van in totaal 2,75%: 1,75% per 1 januari 2018 en 1% per 1 oktober 2018
  • De modernisering van de cao wordt verder uitgewerkt, waarbij de werknemer centraal staat. De volgende onderwerpen worden toegevoegd aan het protocol ‘modernisering van de arbeidsvoorwaarden’:
  • De werknemer krijgt zeggenschap over het compenseren van de tijd-voor-tijd regeling
  • Interpretaties: meer duidelijkheid over de betekenis van parttime, overuren, meeruren en compensatie-uren in de cao.
  • Werkgelegenheid: meer aandacht voor werkloosheid onder jongeren
  • Duurzame inzetbaarheid: het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid voor alle werknemers. Het voorstel om werknemers van 60 jaar de keuze te geven om 80% te werken tegen 90% van het loon met 100% pensioenopbouw (80-90-100-regeling), wordt ingebracht en besproken.

De cao-commissie van FNV Recreatie legt het onderhandelingsresultaat positief voor aan de achterban. Leden van FNV Recreatie kunnen de komende weken aangeven of zij wel of niet akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat.

Bron: FNV Recreatie

Nieuwe transport-cao nog geen gelopen koers
Ondanks de recente knieval van de werkgevers is de nieuwe transport-cao nog niet helemaal een gelopen koers. De sub-sector raad van FNV Transport en Logistiek heeft een negatief advies aan de leden gegeven. De achterban van FNV, CNV en De Unie moet deze maand een oordeel vellen over het onderhandelingsresultaat.

Vrees sociale dumping
De sub-sectorraad meent dat het eindresultaat nu weliswaar beter is dan het oude eindbod van TLN, maar dat er behoudens de 10 procent loonstijging nog altijd sprake is van een forse achteruitgang ten opzichte van de huidige cao. De sub-sectorraad tilt zwaar aan het feit dat er nog altijd geen garantie ligt voor een maximaal 8-urige werkdag. De raad stelt dat de 160/4 regeling buiten de cao zou moeten blijven om sociale dumping tegen te gaan.

“We zijn in feite pas halverwege het proces”, zegt FNV-onderhandelaar Egon Groen. “Het ligt nu in handen van onze leden. En het is natuurlijk ook aan de leden van de andere bonden om over het huidige bod een oordeel te vellen. Hoe dit afloopt? Dat is koffiedik kijken. Speculeren doe ik niet.

Bron: Truckstar

Sociale partners sluiten cao-akoord in Klein metaal
Tweeduizend extra jongeren krijgen binnen twee jaar een echte baan in de metaal en techniek. Dat hebben de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie vrijdag bekendgemaakt. De afspraak de jongeren aan een baan te helpen is onderdeel van een cao-akkoord in de kleinmetaal. Na een marathonzitting van bijna 20 uur werd dat bereikt in de nacht van donderdag op vrijdag. De cao-onderhandelingen in de Metaal en Techniek (kleinmetaal) waren donderdag hun vijfde ronde ingegaan. In de eerste vier rondes lagen de standpunten tussen de vakbonden en de werkgevers nog ver uiteen. Onder de cao kleinmetaal vallen circa 300.000 werknemers.

Generatiepact
De vakbonden hadden bij de cao-besprekingen in de kleinmetaal zwaar ingezet op een generatiepact. Zij pleitten voor maatregelen waardoor oudere werknemers (vanaf 62 jaar) minder gaan werken en er meer ruimte ontstaat voor de instroom van jongeren. Voor iedere oudere die vrijwillig korter gaat werken, krijgt de werkgever subsidie: voor iedere jongere die hij een echte baan geeft zo’n € 1500.

Loonsverhoging
FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben met de werkgevers een loonsverhoging afgesproken van 4,16%, verdeeld over 25 maanden. Ook voor de jongeren is een belangrijke stap gezet: de jeugdschalen voor 22-jarigen worden afgeschaft. Verslechteringsvoorstellen voor ouderen zijn van tafel, aldus de bonden.

Looptijd
De looptijd van de cao Metaal & Techniek is van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019. De cao wordt pas van kracht na instemming van de vakbondsleden.

Bron: FD

De cao-onderhandelingen in de levensmiddelen branche zijn in aantocht
Het is een jaar geleden dat de eerste Cao Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen werd afgesproken, de zogeheten mantel-cao. Met in het verlengde daarvan de ‘normale’ Cao Groothandel in Levensmiddelen. Op 1 juli 2017 lopen de beide cao’s af. Er is nog geen datum vastgesteld, maar binnenkort zit De Unie weer met de werkgevers aan tafel voor het maken van de nieuwe afspraken.

Op weg naar een moderne Cao Groothandel in Levensmiddelen
De cao-partijen hebben bij de vorige onderhandelingen besloten dat er een verbeterde cao moet komen. Dat is ook hard nodig! Want op meerdere onderdelen sluit de huidige cao onvoldoende aan op de dagelijkse praktijk. Overigens zijn we met dit proces nog druk aan de slag. Duurzame inzetbaarheid moet (als het goed is) voor jou al een bekend project zijn? En zaken als werktijden en flexibiliteit zullen ook op zo’n manier aan de orde gaan komen. Dit vraagt echter om grote zorgvuldigheid. In het komende cao-jaar blijven we dit werk voortzetten. Wat resteert er dan nog om in de komende cao-onderhandelingen aan werkgevers voor te stellen?

Bron: Unie