Minimumjeugdlonen gaan komende jaren omhoog

Het komt nog maar zelden voor; een plan van een PvdA-minister dat met gejuich wordt ontvangen. Het overkwam minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken donderdagmorgen in Nieuwspoort. Daar kondigde hij verhoging van de jeugdlonen vanaf 18 jaar aan en verlaging van de maximumleeftijd voor het jeugdloon – 22 jaar in 2017 en 21 jaar in 2019. Young and United, de FNV-actiegroep die al jaren ageert tegen het jeugdloon, ging op de bankjes. Asscher bloosde ervan.

Met een complex voorstel heeft Asscher de politieke patstelling over het jeugdloon doorbroken. In september 2015  pleitte een gelegenheidsmeerderheid in de Tweede Kamer – PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, 50Plus, de Groep Kuzu/Öztürk en de Partij voor de Dieren – al voor aanpassing. Asscher moest dus iets doen. Maar de VVD was faliekant tegen, want het zou banen kosten omdat jongeren duurder zouden worden.

Asscher verhoogt nu de jeugdlonen maar voorkomt dat jongeren duurder worden. Want werkgevers worden gecompenseerd via de subsidieregeling 'lage inkomensvoordeel'. Deze zogeheten Liv krijgen werkgevers na dit jaar voor de laagstbetaalden. Voor de jeugdlonen komt er 100 miljoen extra in de Liv. Dat betalen werkgevers overigens zelf want het komt uit de kas voor arbeidsongeschikten.

De jeugdlonen zijn maar een klein punt in de lawine aan maatregelen die Asscher aankondigde. Hij komt met een reeks aanpassingen van zijn werkwet, voluit de Wet werk en zekerheid.  Die verandert het ontslagrecht, de uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en het flexwerk. Het is een zeer complex geheel dat veel facetten van het arbeidsrecht en daarmee de arbeidsmarkt raakt. De veranderingen worden stapsgewijs ingevoerd sinds januari 2015. 

FNV
Asscher past met een spoedwetje de regels voor het flexwerk aan. Voor het echte seizoensgebonden werk mag drie maanden tussen opeenvolgende contracten zitten in plaats van een halfjaar, zoals dat nu voor ander werk geldt. Bij echt seizoenswerk gaat het om functies in de land- en tuinbouw, de recreatiesector – strandpaviljoens,  camping, pretparken – en de amateursport. Dat moet met een spoedwetje omdat op 1 juli de overgangstermijn afloopt.

Het midden- en kleinbedrijf klaagde steen en been over de ontslagvergoedingen in een paar specifieke gevallen – bij bedrijfssluiting door pensionering of langdurige ziekte van de baas, en na twee jaar ziekte van de werknemer. In die gevallen betaalt het UWV voortaan de vergoeding. Het geld komt uit de werkloosheidskas. Een stukje werkgeverssolidariteit want alle werkgevers betalen daarvoor premie – werknemers niet. 

Cadeaus
Alles is afgestemd met vakbeweging en werkgevers en de coalitiefracties in de Tweede Kamer. Dat is noodzaak, want de werkwet komt voort uit het Sociaal Akkoord  van kabinet, vakbeweging en werkgevers. De VVD-fractie voelde zich daardoor geschoffeerd, zozeer dat Asscher niets extra's meer wordt gegund. Toch heeft Asscher hen nu met ingenieuze oplossingen gepaaid. Ook is het midden- en kleinbedrijf gepacificeerd. Dat is belangrijk want de banenmotor voelde zich vergeten en miskend in het sociaal akkoord.

Werkgevers kregen overigens nog een cadeau van Asscher. Hij legt een wens van de Kamer naast zich neer om payrollers dezelfde rechten te geven als werknemers van het inhurende bedrijf. Dat zou de bloeiende payrollbedrijven de nek om draaien en dus was de werkgeverslobby fel tegen. 

Hiermee eindigt de eendrachtige samenwerking van Asscher met Heerts. Die vertrekt op 1 mei als FNV-voorzitter. De aanpassing van de jeugdlonen kan gezien worden als een afscheidscadeau.

Bron: Volkskrant