Loonmutaties juli 2016

Een overzicht van alle loonmutaties per juli 2016

Banden en wielen
Een structurele loonsverhoging van 1,75% per 1 juli 2016. De inloopschaal en salarisschaal 0 komen per 1 juli 2016 te vervallen.

Bloemen en planten Detailhandel
Per 1 juli 2016 wordt een extra prestatieperiodiek toegevoegd bij de salarisschalen B t/m F van 1,5%. (AVV bij besluit dd 15-12-2015)

Bouwnijverheid
Per 1 juli 2016 (m.i.v. loonperiode 8) worden de salarissen verhoogd met 1,25%. (AVV bij besluit dd 04-04-2016)

Contractcateringbranche
Een loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2016. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Doe-het-zelf branche
Per 1 juli 2016 zullen de schaallonen en feitelijke lonen van de werknemers, ingedeeld in de functiegroepen II en hoger, worden verhoogd met 0,5%.

Geestelijke gezondheidszorg
Per 1 juli 2016 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%.

Hellende daken
Het loon van de werknemer, ingedeeld in een van de functiegroepen in bijlage 1 van deze CAO wordt op 1 juli 2016 verhoogd met 1,25 procent.

Hoveniersbedrijf
De geldende feitelijke lonen worden verhoogd met 0,75% per 1 juli 2016. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha)
Een structurele stijging van de salarissen met 1,25% per 1 juli 2016.

Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie
Per 1 juli 2016 worden de loongebouwen in de respectievelijke ondernemingen verhoogd met 1,75%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Kinderopvang
De bedragen van de salarisschalen worden verhoogd per 1 juli 2016 met 1,0 %.

Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen
Per 1 juli 2016 worden de lonen aangepast met 0,95%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Levensmiddelenbedrijf
Het loon van de medewerker van 22 jaar wordt per periode 7 (20 juni 2016 bij periodeloon) of 1 juli 2016 (maandloon) aangepast naar het niveau van 23 jaar.

Metaal en Techniek (Carrosseriebedrijf, Goud- en Zilvernijverheid, Isolatiebedrijf, Metaalbewerkingsbedrijf en Technisch installatiebedrijf)
Het voor de werknemer geldende salaris wordt per 1 juli 2016 met 1,75% verhoogd. (AVV bij besluit dd 25-01-2016)

Metalektro Metalektro
Bij de betaling van het salaris in de maand juli 2016 zal een uitkering ineens plaatsvinden van 0,5% van het jaarsalaris plus de in het jaar 2016 genoten ploegentoeslag bij regelmatige ploegendienst.

Metalektro Metalektro Hoger personeel
Bij de betaling van het salaris in de maand juli 2016 zal een uitkering ineens plaatsvinden van 0,5% van het jaarsalaris plus de in het jaar 2016 genoten ploegentoeslag bij regelmatige ploegendienst.

Meubelindustrie
Met ingang van 1 juli 2016 worden de lonen en de loonschalen A tot en met E verhoogd met 0,75%. (AVV bij besluit dd 18-05-2016)

Nederlandse poppodia en -festivals
Er geldt een nieuwe salaristabel per 1 juli 2016.

Onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs
Per 1 juli 2016 worden de salarisbedragen in de carrièrepatronen met 3 procent verhoogd. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). In juli 2016 wordt een eenmalige uitkering verstrekt die overeenkomt met het extra loon dat werknemers hadden gekregen, als ware aan hen een loonsverhoging van 3 procent op 1 januari 2016 toegekend. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Onderwijs Primair onderwijs
Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3,8% verhoogd. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). Daarnaast wordt in juli 2016 een eenmalige uitkering naar rato verstrekt die overeenkomt met het extra loon dat werknemers hadden gekregen als ware aan hen een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016 toegekend. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Open Teelten
Per 1 juli 2016 worden de salarissen verhoogd met 1,5 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Openbaar vervoer Multimodaal vervoer
Per 1 juli 2016 worden de CAO-loonschalen en de toeslagen/vergoedingen ingevolge artikel 35 van de CAO verhoogd met 1,85%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). Werkgevers zullen zo spoedig als mogelijk eenmalig een bedrag van € 250,- bruto betalen als tegemoetkoming voor het eerste half jaar van 2016. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Openbaar vervoer Openbaar vervoer
Per 1 juli 2016 worden de CAO-loonschalen en de toeslagen en vergoedingen ingevolge artikel 32 van de CAO verhoogd met 1,85%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). Werkgevers zullen op 1 juli 2016 eenmalig een bedrag van € 250,- bruto betalen als tegemoetkoming voor het eerste half jaar van 2016. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Orgelbouwbedrijf
Op 1 juli 2016 worden de salarissen met 0,75% verhoogd. (AVV bij besluit dd 05-10-2015).

Parketvloerenondernemingen
Een stijging van het cao-loon met 1,5% per 1 juli 2016. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Schoentechniek
Per 1/7/2016 ontvangen de medewerkers 0,5% loonsverhoging over de van toepassing zijnde schaalsalarissen. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
Het feitelijk uurloon van werknemers zal worden verhoogd met 2% met ingang van 1 juli 2016 (bij betaling per 4 weken met ingang van periode 7 2016 of per 1 juli 2016). (AVV bij besluit dd 09-09-2014).

Textielverzorging
Met uitzondering van loongroep I, het wettelijk (jeugd-) minimumloon, zullen de salarissen en de salarisschalen voor alle werknemers in de branche worden verhoogd per 1 juli 2016 met 1,5%. De jeugdschalen voor de medewerkers van 18 en 19 jaar vervallen per 1 juli 2016.

Timmerindustrie
Voor de contractduur van de CAO zullen de lonen (CAO en daadwerkelijke lonen) worden verhoogd per 1 juli 2016 met 1%. (AVV bij besluit dd 01-09-2015).

Uitzendbranche ABU Uitzendkrachten
De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 1,76% voor het ABU-loongebouw (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III) per 4 juli 2016 afgesproken. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML.

Woondiensten
De werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van 450 euro bruto in juli 2016. (AVV bij besluit dd 01-04-2016)

Zeevisbedrijf (voorheen Haringpakkers schuur- erf en technisch personeel)
De werknemer ontvangt jaarlijks een bonusuitkering per 1 juli. Voor het kalenderjaar 2016 bedraagt de bonusuitkering 627,65 euro.

Zelfstandige Klinieken Nederland
De salarissen en de salaristabellen worden per 1 juli 2016 verhoogd met 0,5 procent.