Instemming FNV-leden voor cao Motorvoertuigen en Tweewielers

De leden van de FNV hebben in grote meerderheid ingestemd met het cao-akkoord voor de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche. De 75.000 medewerkers van garages en fietsenhandels kunnen na een cao-loze periode van anderhalf jaar weer behoorlijke verbeteringen tegemoet zien. De eerste loonsverhoging gaat al in op 1 september.

Gemiddeld gaan werknemers er in totaal 6 procent op vooruit, worden toeslagen uniformer, gaat er meer zeggenschap naar werknemers en betalen de werkgevers vanaf 1 januari 2017 de volledige premie voor het vroegpensioen. Ook zijn er afspraken opgenomen over de ontwikkeling en scholing van medewerkers.

Meer zeggenschap
Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: ‘De zaterdag blijft een bijzondere werkdag en daarnaast krijgen werknemers meer zeggenschap over hun werktijden. Ook zijn er nog andere nieuwe afspraken gemaakt, zoals over reparatie van de opbouw en duur van de WW, scholing en duurzame inzetbaarheid. Zo krijgen jongeren van 16 door de nieuwe afspraken voortaan het loon van een 17-jarige.’

De cao Motorvoertuigen en Tweewielerbranche loopt van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2018.

Kabinet staakt nieuwe wetgeving payroll

Minister Asscher (SZW) zal niet met nieuwe wetgeving komen rondom payroll. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij ‘op dit moment nog geen uitvoering’ te geven aan de zogeheten motie Hamer.

De minister noemt twee redenen waarom hij geen nieuwe wetgeving zal voorstellen. Enerzijds heeft het kabinet ‘geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling waar in genoemde motie om wordt verzocht’. Anderzijds, zo schrijft hij, zijn ‘sociale partners niet gekomen tot een eensluidend advies over driehoeksrelaties waaronder payrolling’. Voor de begrotingsbehandeling 2017 zal de minister de Kamer nader informeren.

Reactie NBBU
De NBBU heeft altijd grote bezwaren geuit tegen de kabinetsvoornemens rondom payroll. Uitgangspunt was dat de arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken moesten worden. Dat was een onnodige veronderstelling. De beloning voor payrollkrachten is al gelijkwaardig aan die voor medewerkers in dienst van de opdrachtgever. NBBU-leden passen sinds jaar en dag voor payroll-krachten de inlenersbeloning toe vanaf dag één. Payroll-medewerkers hebben een eigen pensioenregeling en recht op scholing.

Binnen de NBBU zien we dat meer dan de helft van onze achterban deze dienstverlening aanbiedt aan inleners. Bonafide payroll-ondernemingen vullen hun werkgeversrol duidelijk en transparant in en zijn dankzij hun HR-expertise van toegevoegde waarde voor ondernemers én payrollkrachten.

Bron: NBBU