FNV looneis 3,5% in 2018

FNV zet komend cao-seizoen in op een minimale looneis van 3,5 procent. Mensen die weinig verdienen kunnen er zelfs tot 5 procent op vooruitgaan, doordat FNV tevens de eis stelt dat ieder minimaal 1000 euro erbij moet krijgen per jaar.

FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha: ‘Het is tijd voor echte waardering, er moet nu echt meer geïnvesteerd worden in werkenden. Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terecht komt bij de mensen. Wij willen daarom een inhaalslag maken, zodat werkenden eerlijker meeprofiteren.’

De FNV heeft daarom drie speerpunten in haar arbeidsvoorwaardenbeleid van komend jaar: meer loon, meer echte banen en een eerlijke verdeling van werk.

Loon
Met de looneis van 3,5 procent stelt FNV dat het belangrijk is dat iedereen meeprofiteert van de economische groei. De ‘bodem’ van 1000 euro zorgt ervoor dat werknemers op het minimumloon er zo’n 5 procent op vooruitgaan. Daarmee wordt de scheve verhouding tussen lager en hoger betaalden rechter getrokken.

Generatiepact
Een ander belangrijk punt voor FNV is het herverdelen van werk tussen generaties. Hiermee krijgen jongeren een echte baan, doordat ouderen minder kunnen werken. Afgelopen jaar zijn hierover goede afspraken gemaakt onder andere in de metaalsector, bij Tata Steel, in ziekenhuizen en bij gemeenten.

Boufangacha: ‘Het generatiepact gaan we doorzetten, het is echt een win-win afspraak voor ouder en jonger. Het is een goede manier voor ouderen om gezond de eindstreep te halen, zeker nu iedereen langer moet werken. En voor jongeren maken we goede afspraken over fatsoenlijke banen.

Het FNV-ledenparlement heeft vandaag het conceptarbeidsvoorwaardenbeleid goedgekeurd. In november wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid definitief goedgekeurd; het nieuwe cao-seizoen gaat op 1 december 2017 van start.

Bron: FNV