Extra loon en reiskosten voor werknemers Timmerindustrie

Werknemers in de timmerindustrie krijgen meer loon en een hogere reiskostenvergoeding. Dit hebben de vakbonden FNV en CNV met werkgevers in de sector afgesproken in een principeakkoord over een nieuwe cao. De vakbonden leggen het akkoord ter goedkeuring voor aan hun achterban.

De cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 april 2017. Medewerkers krijgen dit jaar twee keer een structurele loonsverhoging; op 1 mei een verhoging van 0,75% en op 1 oktober 1,0%. Daarnaast is er een sterk verbeterde reiskostenregeling. Die wordt verhoogd met gemiddeld een euro per tien kilometer. Voor een reisafstand boven 25 kilometer enkele reis krijgt een werknemer zelfs ruim 3 euro per dag extra.

Verbetering
Hans Crombeen, onderhandelaar FNV: ‘Een substantiële verbetering. Iedereen, behalve de mensen met een auto van de zaak, krijgt nu tenminste 1 euro netto reiskosten per dag. Ook als je om de hoek woont. Er is een flinke verbetering voor mensen die verder weg wonen en voor iedereen daar tussenin. De nieuwe regeling betekent voor veel mensen 20 euro netto extra per vier weken. Mensen die verder dan 25 kilometer van hun werk wonen krijgen zelfs 63 euro netto extra.’

De jeugdschalen voor leerlingen voor 16 en 17 jaar verdwijnen uit de cao. Arie-Jan van Oort, onderhandelaar van CNV Vakmensen, is blij dat werkgevers ook inzien dat het daarvoor nu tijd is. ‘Hiermee worden deze jongeren beter beloond en een opleiding in de timmerindustrie wordt hierdoor voor jongeren extra aantrekkelijk.’

Verder is afgesproken dat werknemers hun ATV dagen mogen verkopen aan de werkgever als daarover overeenstemming is tussen beide. Op deze dagen zit een bonus van 25% van het loon. Het was en blijft zo dat je mag kiezen of je overwerk betaald krijgt of in je vrije tijd opneemt. Als een werknemer kiest voor vrije tijd, dan wordt niet meer de overwerktoeslag verrekend. Bij uitbetaling gebeurt dat wel.

De cao Timmerindustrie geldt voor 9.000 mensen.

Bron: FNV