De arbeidsmarkt begin 2015: meer banen, vacatures en uitzendwerkers, minder ontslagen en faillissementen

De economische bureaus van de grote Nederlandse banken en De Nederlandsche Bank verwachten alle een hogere economische groei in 2015 dan in het jaar daarvoor. Voor de arbeidsmarkt in 2015 verwacht UWV de volgende arbeidsmarktontwikkelingen:

 • Een omslag in de vraag naar arbeid doordat de economische groei dit jaar versnelt. Na drie jaar van werkgelegenheidskrimp voor werknemers van bijna een kwart miljoen banen, wordt voor 2015 gerekend op een toename van 31 duizend banen (0,4%). Het aantal vacatures dat ontstaat, groeit eveneens in 2015 en wel met 90 duizend tot 790 duizend.
 • Het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) neemt naar verwachting toe.
 • Vraag en aanbod ontwikkelingen bepalende omvang van de WW-uitkeringen:
  • Er wordt door de hogere economische groei minder WW-instroom verwacht.
  • Er wordt minder WW-uitstroom verwacht. Dit is een saldo van twee ontwikkelingen:
   • Enerzijds wordt door de betere economische omstandigheden een toename van de uitstroomkans op werk verwacht en dit verhoogt de WW-uitstroom.
   • Anderzijds betekent minder instroom ook dat minder mensen uit de WW kunnen stromen.
  • Eind 2015 zijn er minder lopende WW-uitkeringen dan aan het eind van vorig jaar: in 2015 ligt de WW-instroom namelijk lager dan de WW-uitstroom.

Daarmee zien we dus dat het herstel nu ook zichtbaar wordt op meer onderdelen van de arbeidsmarkt: meer banen voor werknemers en minder WW-uitkeringen.

Herstel blijft onzeker

Het CBS karakteriseert het economisch herstel als broos. Realisaties over de afgelopen maanden wijzer er niet op dat het herstel aan kracht wint. Bovendien zijn prognoses met onzekerheden behept. Zo is enerzijds het economisch herstel in 2015 niet erg krachtig: een iets kleinere economische groei kan zo maar leiden tot werkgelegenheidsverlies. Aan de andere kant kan er ook meer (internationale) economische dynamiek ontstaan waardoor de wereldhandel en –mede versterkt door een lage olieprijs en lage Eurokoers –de export en daarmee de banengroei en de daling van het aantal WW-uitkeringen krachtiger uitpakken dan nu voorzien.

Bron: UWV