CAO Tuincentra wordt geintegreerd in de CAO Fashion, Sport en Lifestyle.

Onderhandelaarsresultaat CAO Tuincentra
Op 13 juli jl. heeft de werkgeversorganisatie Tuinbranche Nederland met de vakbonden AVV, CNV Vakmensen en de Unie een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Tuincentra. De CAO Tuincentra zal per 1 september 2016 worden geïntegreerd in de CAO Fashion, Sport en Lifestyle. Vanaf 1 september gelden voor Tuincentra de bepalingen in de CAO Fashion, Sport en Lifestyle, met uitzondering van een aantal hierna genoemde onderwerpen, die in een module Tuincentra in de CAO zal worden opgenomen.

De CAO Tuincentra krijgt een looptijd van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2018. Tot 1 juli 2017 is de loonontwikkeling van de werknemers in de Tuincentra separaat van de CAO Fashion, Sport en Lifestyle.

Per 1 september 2016 worden de lonen van alle werknemers in de Tuincentra en de schaallonen met 1 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen werknemers die op 31 december 2016 in dienst zijn, een eenmalige uitkering in de maand december van 0,5 procent over het totale loon van 2016. Het totale loon is het loon waarover vakantietoeslag wordt berekend.

Op 1 januari 2017 worden de schaallonen en de lonen van de werknemers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, verhoogd met 0,4 procent. Werknemers die op 1 januari 2017 hun ervaringsjaar bereiken, krijgen eerst de van toepassing zijnde tredeverhoging en daarna, mits zij ervoor in aanmerking komen, de loonsverhoging van 0,4 procent.

Vanaf 1 juli 2017 zal de loonontwikkeling van de Tuincentra gekoppeld zijn aan de loonontwikkeling van Fashion, Sport en Lifestyle.

Voor de jeugdlonen t/m 22 jaar in de loontabel Tuincentra Nieuw geldt dat deze 5 procent hoger zullen zijn dan de corresponderende jeugdlonen in de loontabel Mode in de CAO Fashion, Sport en Lifestyle. Op het moment dat de overheid in de toekomst wetgeving of regelgeving aanpast inzake het gelijktrekken van jeugdlonen voor 22-jarigen en jonger naar het Wettelijk Minimumloon voor 23-jarigen vervalt de 5 procent opslag voor deze leeftijdsgroep.

Vóór 1 december 2016 hebben werkgevers de functies van hun werknemers ingedeeld in FUWAM, het functiewaarderingssysteem in CAO Fashion, Sport en Lifestyle. Functies op de afdelingen horeca, dier en servicebalie, die nu nog niet in FUWAM kunnen worden ingedeeld, zullen vóór 1 oktober 2016 worden beschreven.

Op 31 december 2016 worden de werknemers met hun loon van dat moment ingedeeld in de loontabel Tuincentra Nieuw. CAO-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Andere cao wijzigingen

CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening definitief
Op 6 juni jl. heeft Sociaal Werk Nederland met de vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Inmiddels hebben de leden van zowel de werkgeversorganisatie als de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte akkoord. Hiermee is de nieuwe CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening een feit.

De CAO heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. De belangrijkste CAO-afspraken zijn: een loonstijging van 1 procent per 1 juni 2016, een eenmalige uitkering van 87,50 euro (pro rata) in juni 2016, een structurele stijging van het loopbaanbedrag met 0,5 procent (tot 1,5 procent), een aanpassing van de ORT-regeling en afspraken over de transitievergoeding die straks voor alle werknemers in de sector geldt in geval van ontslag, aanmelding bij het beroepsregister sociaal werk, mantelzorg, ethische reflectie en werkbelasting.

CAO Recreatie een feit
Op 30 juni jl. heeft de vereniging van recreatieondernemers Nederland (Recron) met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Recreatie.
Inmiddels hebben de leden van alle betrokken CAO-partijen ingestemd met het bereikte resultaat. Hiermee is de nieuwe CAO een feit.

De CAO Recreatie heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.De schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen worden per 1 januari 2017 verhoogd met 1,75 procent.

CAO Fashion, Sport & Lifestyle een feit
Op 1 juli jl. heeft INretail met de vakbonden AVV, De Unie en CNV Vakmensen een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Fashion, Sport en Lifestyle. Inmiddels hebben de leden van alle betrokken CAO-partijen ingestemd met het bereikte resultaat. Hiermee is de nieuwe CAO een feit.

De CAO Fashion, Sport en Lifestyle heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018. De eerste salarisverhoging geldt per 1 juli 2016. De schaallonen worden verhoogd met het percentage voor verhoging van het Wettelijk Minimumloon dat door de overheid wordt vastgesteld, met een minimum van 0,4 procent.