Cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven definitief

De vakbonden hebben hun akkoord gegeven op het principeakkoord en daarmee is de CAO MvT definitief geworden. Het BOVAG verenigingsbestuur had het akkoord al eerder goedgekeurd. Met het definitief worden van de CAO kan de reservering voor de VPL-premie komen vrij te vallen. De eerder gepubliceerde loonschalen van september zijn nu ook definitief. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de teksten die in het CAO-boekje komen. Naar verwachting is dit proces in de loop van september afgerond. Dan wordt de tekst bij het Ministerie van Sociale Zaken aangemeld voor de algemeen verbindendverklaring. Na deze verklaring geldt de CAO automatisch voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, dus ook voor bedrijven die geen lid van BOVAG zijn. 

Na de algemeen verbindendverklaring worden de CAO-boekjes gedrukt en ontvangen BOVAG-leden één exemplaar gratis. Meer bijbestellen kan daarna via de BOVAG Ledenwinkel.

Nu belangrijk
In de CAO zijn een aantal afspraken gemaakt die belangrijk zijn omdat ze nu al spelen. Dit zijn de volgende:

 • In september 2016 stijgen de feitelijke lonen en salarisschalen met 2 %.
   
 • De pensioenpremieverdeling voor de verplichte basisregeling pensioen is 46,3% voor de werknemer en 53,7% voor de werkgever (totale premie is 23,5% tot de loongrens van 70.416 euro).
   
 • De VPL-premieverdeling is tot en met 31 december 2016 als volgt: het werkgeversaandeel is 53,2% en het werknemersaandeel is 46,8% (totale VPL premie overgangsrechten is 6,12%).
   
 • In december 2016 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Werknemers hebben alleen recht op deze eenmalige uitkering als zij op 31 december 2015 in dienst waren en sindsdien onafgebroken in dienst zijn gebleven. Voor parttimers is de uitkering naar rato.
   
 • In contracten van langer dan 6 maanden kan een proeftijd van 2 maanden worden afgesproken. Let op: hiervan kan pas gebruik worden gemaakt zodra de CAO formeel is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.