btn payroll

Kabinet staakt nieuwe wetgeving payroll

Minister Asscher (SZW) zal niet met nieuwe wetgeving komen rondom payroll. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij ‘op dit moment nog geen uitvoering’ te geven aan de zogeheten motie Hamer.

De minister noemt twee redenen waarom hij geen nieuwe wetgeving zal voorstellen. Enerzijds heeft het kabinet ‘geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling waar in genoemde motie om wordt verzocht’. Anderzijds, zo schrijft hij, zijn ‘sociale partners niet gekomen tot een eensluidend advies over driehoeksrelaties waaronder payrolling’. Voor de begrotingsbehandeling 2017 zal de minister de Kamer nader informeren.

Reactie NBBU
De NBBU heeft altijd grote bezwaren geuit tegen de kabinetsvoornemens rondom payroll. Uitgangspunt was dat de arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken moesten worden. Dat was een onnodige veronderstelling. De beloning voor payrollkrachten is al gelijkwaardig aan die voor medewerkers in dienst van de opdrachtgever. NBBU-leden passen sinds jaar en dag voor payroll-krachten de inlenersbeloning toe vanaf dag één. Payroll-medewerkers hebben een eigen pensioenregeling en recht op scholing.

Binnen de NBBU zien we dat meer dan de helft van onze achterban deze dienstverlening aanbiedt aan inleners. Bonafide payroll-ondernemingen vullen hun werkgeversrol duidelijk en transparant in en zijn dankzij hun HR-expertise van toegevoegde waarde voor ondernemers én payrollkrachten.

Bron: NBBU

Nieuws

meer nieuws